Tarifne zone i cijene

Ušteda novca i vremena

Karakteristike usluge - Najveći broj dostavljača i kancelarija u BiH na vašem raspolaganju; - Pokrivenost cijele BiH; - Dostava unutar 24 sata u gotovo svim gradovima i mjestima u BIH; - Praćenje pošiljki putem interneta; - Mogućnost automatizovanog slanja pošiljki korištenjem naših on-line i off-line programa

Vizija i Misija

„Naša misija je, da kroz pružanje usluge transporta osiguramo lanac dostave visoke dodane vrijednosti i pružanja poslovnih informacija te na taj način udovoljimo zahtjevima klijenata na najkvalitetniji način i u skladu sa svakim dijelom tržišta unutar kojeg se vrši usluga.“