Osiguranje u transportu IDS

Sigurnost Vaše pošiljke, kao i Vaša pozitivna iskustva u poslovanju s IDS d.o.o su neki od naših najvažnijih ciljeva.

U skladu s tim, sva naša vozila smo opremili GPS sistemom praćenja kako bismo omogućili siguran i bezbjedan transport za Vaše pošiljke.

Imajući na umu da Vaša pošiljka od momenta preuzimanja do momenta uručenja prolazi kroz cijeli lanac transporta, djelimična ili potpuna oštećenja su i pored sve brige moguća. Imajući to u vidu posebnu pažnju smo obratili i na osiguranje robe u transportu.

IDS Express delivery ima Ugovore za osiguranje robe u trasportu s vodećim osiguravajućim kompanijama u BIH.

Posjedujemo dvije polise osiguranja i to:
- osiguranje robe u transportu
- osiguranje od odgovornosti prijevoznika.

Ukoliko i pored ovoga želite dodatno osiguranje vaše robe dovoljno je da se obratite našem odjelu prodaje. U najkraćem mogućem vremenu ćemo za Vas uraditi dodatno osiguranje i time zaštiti Vaš interes

Izuzetke u osiguranju predstavljaju odredjene vrste roba od stakla i izuzetno osjetljivi predmeti za koje se osiguranje posebno ugovara.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za osiguranje robe u transportu, molimo vas da se obratite našem centru za brigu o korisnicima.