Carinsko zastupanje IDS


Možemo vam ponuditi i uslugu carinskog zastuanja kao zaseban iili servis već ukljućen u usluge transporta, a sve po izuzetno konkurentnim cijenama. Drugim riječima, ukoliko imate pošiljke u uvozu ili izvozu IDS d.o.oVas može carinski zastupati.

Pogodnosti za Vas su:
- Ušteda vremena kroz prioritetno tretiranje vaše pošiljke pri carinjenju;
- Ušteda novca kroz najpovoljnije cijene ovih usluga u BiH.

Aktuelni propisi
U Službenom glasniku BiH broj 61 od 7. augusta 2012 godine objavljeno je novo uputstvo o privremenom uvozu. Ovim uputstvom definišu se uslovi pod kojima se roba privremeno uvozi uz potpuno ili pak uz djelimično oslobađanje od uvoznih dažbina.

Carinski propisi BiH
-Zakon o carinskoj politici BiH
-Odluka o provedbenim propisima ZCP BiH
-Spisak priloga Odluke o provedbenim propisima

Oslobađanja
-Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet koja predstavlja ulog stranog lica
-Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu stavljenu u slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije
-Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima

Poreski propisi
-Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, Službeni glasnik BiH broj 09/05
-Pravilnik o primjeni Zakona o PDV, Službeni glasnik BiH broj 93/05
-Zakon o akcizama u BiH, Službeni glasnik BiH broj 49/09
-Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u BiH, Službeni glasnik BiH broj 50/09