Zračni promet IDS- konvencionalni prijevoz
- konsolidirani i zbirni prijevoz